Utbildning - Resultatdialog på riktigt (pdf)

Att leda förändring och lärande

Arbetslagsutbildning - teamarbete med uppdragsfokus

Mejla samuel@ledningskultur.se för upplägg efter era behov och förutsättningar.