ELEVRESULTAT

Nedanstående tjänst är en bra start för att komma igång med nya processer. Tillsammans sätter vi mål för vad detta ska ha gett er skola när vi är klara. Tydlighet är allt.

Elevresultat

När skolan systematiskt drar lärdomar av sitt eget arbete och för det tillbaka in i klassrummet kommer de önskade effekterna. Skolans övergripande mål konkretiseras på lärar- och elevnivå. Dessa kan/bör sedan också kopplas till medarbetarsamtalen och elevernas utvecklingsplaner. Jag har mallar på hur detta kan ske.

Nulägesanalys, workshop och strategistöd 2 timmar.

Det här paketet innehåller tre delar; 1, nulägesanalys 2, workshop 3, strategimöte med ledningen. Workshopen riktar sig till en skolledning, ett arbetslag eller förstelärarna. Ert behov styr det exakta upplägget. Inför workshopen går vi igenom ert behov utifrån fakta/resultat. Vi bestämmer datum, lokal och detaljerat tidsschema. På heldagsworkshopen är det mer fördjupning i de olika delarna och vi tar fram er strategi i en Action plan. En tid efter workshopen har vi ett strategimöte med skolledningen där vi drar lärdomar från workshopen och har fokus på rektorns/skolledningens fortsatta strategi. Workshop halvdag - ”Rivstart skolanalys” Workshop heldag - ”Heldagsanalys med strategifokus” Lokal: I mina lokaler på Götgatan 11 i Stockholm eller hos er om ni föredrar det.  

Upplägg 

 1. Samtal med rektor om behov utifrån skolans nuläge
 2. Förslag på vilka resultat som ska bearbetas och användas vid workshop med skolledningen/ ledningsgruppen (inklusive arbetslagsledare)
 3. Ledningskultur bearbetar materialet (analys och sammanfattning) och föreslår ett upplägg på workshop
 4. Workshop med skolledning/ ledningsgrupp – heldag eller halvdag
 5. Strategistöd två timmar (reflektion med rektor efter workshopen och vad som blir viktigt i den fortsatta processen), ca 1 vecka efter workshopen

  Detta gör vi:

 • Identifierar problem/utvecklingsområden
 • Identifierar orsaker till problem/utvecklingsområden
 • Arbetar fram ett antal möjliga lösningar
 • Prioriterar bland lösningarna
 • Beslutar om en strategi (på heldagsworkshop)

  Vi lär oss:

 • Att analysera effektivt i grupp och individuellt
 • Att skilja på problem och orsak till problem
 • Om kvalitetskultur
 • Att stödja kolleger vid analys av resultat