Skapa er framgångskultur utifrån era unika förutsättningar.

Skarpa ledarskapsverktyg från Game Intelligence/Karolinska Institutet som ger konkreta resultat för individ och grupphjärna.

Hjärnforskning och stöd pdf

Din skolas ledarskap är viktigt! Ditt ledarskap är viktigt!

-Rektor, boka en fri konsultationsfika med Samuel - för perspektivbyte, reflektion och konstruktivt.

VAD

Kvalitetsfrågor - bla olika elevresultat, enkäter, skolinspektion, lärkultur (system, värderingar och aktiviteter).   

Elevresultat

Vad hindrar era elever från att nå högre betyg? Tycker lärarna att det är svårt att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov? I en workshop utgår vi från era olika skolresultat och vi undersöker orsak och verkan av ert arbete. Vi drar lärdomar som kan användas av hela skolan och i varje klassrum.

Läs mer 

Dream teams

Ett dream team har ett tydligt uppdragsfokus, de är effektiva och har en förståelse för varandras olika arbetsuppgifter. Baserat på Susan Wheelans forskning tydliggör vi det egna ansvaret och gruppens ansvar. Vi tar fram strategier för att gruppen ska komma vidare från konfliktfasen till dream team fas tre och fyra.

Läs mer 

Nära ledarskap

I ett nära ledarskap strävar du efter att utveckla relationen till dina medarbetare. Till exempel att vilja möta varje individ där den är och inte ge upp på den sista eleven eller medarbetaren. Med utgångspunkt i en nulägesanalys tar vi fram en Action plan för dig eller din ledningsgrupp så att ni kan börja träna på det som just du eller din grupp behöver för att utveckla ett nära ledarskap.

Läs mer 

HUR

Nya och gamla beprövade verktyg används. Det senaste från hjärnforskningen till enkät, faktiska resultat, observation, intervjuer och Action Plan. Andra beforskade verktyg är dialogverktyget SAVI och Effektiva Team/grupputveckling.

Nulägesanalys

Var är vi? Faktagrundade beslut är utmärkande för Kvalitetskulturer (läs mer, SIQ). Sammanställning av olika resultat som följs av en analys och vart efter prioriterade områden utses. Detta kan också kallas motivationsfasen – skapar motivation hos individer/organisation

Strategi

Vart ska vi? Behov på individ, grupp och organisationsnivå identifiearas. En tidplan med delmål och slutmål. Vilka processer vill vi utveckla, vilket ansvar har olika individer i processerna. Hur vi mäter resultaten är några frågor som rektor/skolledningen beslutar i  denna fas.

Implementering

Hur gör vi? Att kommunicera strategin på olika sätt, träna på förändring, justera, mäta, följa upp, fira uppnådda delmål och stödja individer och grupper är viktigt för att lyckas med att omsätta strategierna till handling. Goda rutiner genom systematisering, och modigt ledarskap över tid är beforskade metoder för hållbar utveckling.

Aktuellt

Frukostseminarium, erbjudande 2021; 1h kostnadsfritt frukostseminarium i era lokaler. Mer info, samuel@ledningskultur.se

Läs mer 

RESULTAT

"Samuel har på ett tydligt och professionellt sätt givit oss i ledningsgruppen djupare/tydligare strategier hur vi kan nå våra uppsatta mål ännu bättre.

Genom reflekterande samtal utifrån nulägesanalysen leda oss via strategier såsom Action plan och olika förändringsmodeller till en klarare bild av var vi är och hur vi kan nå våra eftersträvade mål."

Sabine Boije, biträdande rektor Mörarps skola Helsingborg stad

"Proffsigt. Bra överföring med ledningsgrupp, bra avstämningar och utvärdering av resultat!
Förutom det resultat jag önskade fick vi även en närmare dialog om framtida mål och förväntningar."

Peter Abrahamsson, verksamhetschef Helsingborg stad

 RESULTAT

"Jag har jobbat med Samuel sedan vi startade upp och implementerade vårt projekt Hjärna Rörelse på Bäckahagens skola. I processen att få projektet att övergå till ett implementerat arbetssätt har Samuel varit ovärderlig för mig i min roll som projektledare och sedermera samordnare. Samuel ställer tuffa frågor och tvingar mig att vässa till alla delar i mitt arbete. Syfte och mål, detaljer i formuleringar, precisera arbetsgången osv. Inget lämnas åt slumpen. Med stor skärpa och alltid med resultatfokus får Samuel mig att själv tydliggöra så att mitt nästa steg är glasklart".

Ronnie Iveslätt
Samordnare
Bäckahagens skola

"Samuel Huhta på Ledningskultur är bra! Jag har framgångsrikt anlitat honom både för att ge chefshandledning till en av mina biträdande rektorer och i ett arbete som berörde många medarbetare där insikter i grupprocesser var essentiella. Våra kontakter har präglats av lyhördhet, tydlighet och kvalitativ återkoppling i alla led från hans sida. Jag kan varmt rekommendera Samuel Huhta på Ledningskultur!"

Lars Ljungman
REKTOR
Rytmus Academedia

"Jag som rektor och pedagogisk ledare för skolan har höga förväntningar på våra resultat, elever, medarbetare och mig själv. Min ambition är att försöka göra skillnad via ett nära och systematiskt ledarskap. Skolledningen har anlitat Ledningskultur för att med hjälp av skolinspektionens ”kritik” fatta hållbara och kloka beslut. Samuel har systematiskt arbetat med skolledningen för att genomdriva en pedagogisk renovering. Vi har diskuterat, analyserat och kommit till nya insikter med hjälp av Samuels strategiska upplägg, prestigelösa stil och förmåga att ställa klargörande frågor. Han har också kopplat våra förändringar till forskning samt hjälpa oss att sätta upp mätbara mål. Med hjälp av regelbundna strategimöten har vi nu lyckats att skapa en pluggkultur på vår skola."

Sabine Langhammer Albertsson
REKTOR
Bäckahagens skola

FIKA

OM LEDNINGSKULTUR

Mission – Drivkraft – Skolledaren i fokus!

Ledningskultur startade 2011 med ett fokus – stödja skolans ledarskap.

Omsättningen på rektorer i Sverige är hög i jämförelse med de övriga nordiska länderna.
Över 50 % av rektorerna lämnar skolväsendet efter tre till fem år som rektorer (PM - Skolverket 30 september2020). Det står även att läsa i samma PM att närmare en av tre skolor har korttidsanställda rektorer. Detta påverkar elevernas resultat märkbart enligt flera studier.

Rektorsrollen är krävande med förväntningar från flera olika håll. Det är just därför skolan behöver ett långsiktigt och hållbart ledarskap, Stödet till rektorer är alltför ofta otillräckligt, generaliserat eller felriktat på många håll och det bidrar till den höga omsättningen av rektorer.

Skickliga huvudmän och skolchefer anpassar stödet till ledarskapet och skolans behov.

Ledningskultur samarbetar med hjärnforskare, specialpedagoger, specialist inom analys- och enkätverktyg. Är du intresserad av samarbete är du mer än välkommen att höra av dig.

Samuel- din resultatcoach

Sedan 1992 har jag arbetat med att utbilda och leda verksamheter inom skolan och idrotten. Under många år utvecklade jag ledarutbildningar och nya verktyg för individuell utveckling. Jag har tagit med mig många erfarenheter från idrottsvärlden gällande team och framgångsrika grupper. I åtta år arbetade jag som skolledare, biträdande rektor och rektor. Komplexa problem som kräver lyhördhet är en av mina stora tillgångar med mina kunder. Jag hjälper utvecklingsdrivna skolor att lyckas, att nå resultat!

Hör gärna av dig för att prata ledarskap och skolutveckling!

 

Kontaktuppgifter till mig 

Ring: 
070-420 85 70

Mejla:
samuel@ledningskultur.se


Följ mig på LinkedIn