DREAM TEAMS

Nedanstående tjänst är en bra start för att komma igång med nya processer. Tillsammans sätter vi mål för vad detta ska ha gett er skola när vi är klara. Tydlighet är allt.

Dream teams

När en grupp får nya medarbetare ges möjlighet att upptäcka graden av gruppens mognad. Hur snabbt den nya gruppmedlemmen kommer in i rutinerna och bidrar till gruppens effektivitet ger tydliga besked om gruppens kapacitet. Signum för effektiva grupper är den dynamik som uppstår när nya personers kompetenser tas tillvara. Det handlar inte bara om att den nya ska "rätta in sig i ledet” utan också om att "ledet rättar in sig".  

Utbildning heldag 

Framgångsenkät, heldagsutbildning och 2 timmar strategistöd till chef efter genomförd utbildning Utbildningen riktar sig till grupper som skolledningar och arbetslag (inklusive närmaste chef). Utbildningen är uppbyggd utifrån övningar där egen aktivitet, reflektion och ställningstaganden är själva stommen som ökar medvetenheten i gruppen. Susan Wheelans teorier vävs in under dagen tillsammans med enkätresultaten som visar på gruppens styrkor. Det är en heldag där vi tydliggör det individuella och gruppens gemensamma ansvar genom de olika stadierna mot Dream team.

Upplägg 

 1. Samtal med rektor/närmaste chef om behov utifrån gruppens nuläge
 2. Enkät fylls i ca 10 dgr innan utbildningsdag
 3. Genomförande av utbildning
 4. Strategistöd med närmaste chef utifrån resultat och mål för den fortsatta utvecklingsprocessen. Ca 1 vecka efter utbildningen

  Vi gör:

 • Rollidentifiering och klargör gruppens mål samt reflektion över individuella mål
 • Övar på konflikthantering och reflektion
 • Tar fram strategier vid konflikter
 • Skapar vår väg till Dream team (nivå 3-4 utifrån Susan Wheelans teorimodell)

  Vi lär oss om:

 • Gruppens förutsättningar
 • Gruppens olika faser
 • Förebygga och hantera konflikter
 • Skillnaderna på det individuella ansvaret och gruppens ansvar
 • Vad Dream teams gör